Rekruttering

Aksess bemanning tilbyr rekruttering av ansatte til faste stillinger. Formålet til Aksess bemanning er å søke frem kvalifisert arbeidskraft til en arbeidsplass. En god rekrutteringsprosess er tidkrevende. Prosessene skal være strukturerte, og grundig gjennomført. En rekrutteringsprosess vil normalt sett ta 4-6 uker å gjennomføre fra kartlegging til ansettelse.

Kartlegging av krav- og stillingsbeskrivelse i forkant av prosessen, vil være nødvendig og sikre et godt beslutningsgrunnlag og sluttresultat. En nøyaktig gjennomtenkt kompetanseanalyse samt miljøet i avdelingen og selskapet, sikrer at vi finner riktig person som vil passe inn på arbeidsplassen.

Av stillingsannonsen skal det tydelig fremkomme det som forventes innenfor arbeidsoppgaver, påkrevd kompetanse og personlige egenskaper. Dette vil hjelpe selskapet til å ansette riktig person, samtidig som at riktig person vil søke stillingen. Vi rådgir våre kunder rundt bruk av ulike markedsføringsverktøy for annonsering og hvilke digitale medier man bør benytte for ulike stillinger.

Underveis i søkeprosessen er rådgivers oppgave å være «tett på» og holde i strukturen. Vi er sertifisert i ulike testverktøy, vi innhenter all informasjon og dokumentasjon rundt kvalifiserte kandidater, benytter bakgrunnsjekk og kredittsjekk når det er nødvendig. Alt avhenger av type stilling og vi rådgir gjerne.

Search

Det hender at våre kunder opplever at riktig kandidat ikke har søkt. I slike tilfeller tilbyr vi å starte en search prosess. Search er en omfattende og målrettet prosess i jakten på å finne riktig kandidat til en stilling. Vi jobber aktivt og systematisk, og henvender oss til aktuelle kandidater på en diskret måte. Search kan også benyttes dersom oppdragsgiver av ulike årsaker ikke ønsker ekstern utlysning. Vi finner rett kandidat ved hjelp av vårt omfattende nettverk i markedet og vår grundige metodikk.

Sluttvurdering

Sluttvurdering er en tjeneste Aksess tilbyr for de selskapene som ønsker å utføre ansettelsesprosessen selv. Våre rådgivere er sertifisert på ulike testverktøy og bistår gjerne i sluttfasen med analyser og test. Vi er også rådgivere i utvelgelsesfasen.

Ved å benytte Aksess bemanning sine tjenester til din rekrutteringsprosess, vil du få en samarbeidspartner med god erfaring. Vi er opptatt av kvalitet før, under og etter prosessens slutt. En god oppfølging etter en ansatt har startet i ny jobb vil være vesentlig for om den ansatte vil lykkes i sin nye rolle.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon.

Gry

Gry Knutsen

Daglig leder/Partner

Linn

Linn Østerhus

Kandidatrådgiver/ Partner

Mona-Hauglid-Foto

Nora Holst

Rekrutteringsrådgiver/Partner

Kari

Kari Furre

Rekrutteringsrådgiver