Bemanning

Innleie- en fleksibel løsning ved et midlertidig behov

Det kan være mange grunner til at behovet for permanent arbeidskraft er usikkert. (Situasjoner som ferieavvikling, sesongsvingninger, sykdom, permisjoner eller gjennomføring av prosjekter er noen). I slike tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeider fremfor å ansette selv. Aksess bemanning gir deg den medarbeideren du har behov for innen kort tid, og sikrer deg fleksibiliteten og kompetansen som skal til for at du lykkes.

Grundig utvelgelse

Metodikken for utvelgelse av riktig kandidat består av kartlegging av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre medarbeidere. Som kunde kan du føle deg trygg på at vi finner riktig medarbeider for ditt behov.

Ansvaret ligger hos oss

Innleid medarbeider er ansatt hos Aksess bemanning. Dette innebærer at vi har arbeidsgiveransvaret, og følger medarbeider og deg som kunde tett opp under oppdragsperioden.
Lønn, forsikringer og alle sosiale kostnader knyttet til ansettelsen tar vi oss av.
Ditt ansvar som oppdragsgiver er å legge arbeidet til rette.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for mer informasjon.

Gry

Gry Knutsen

Daglig leder/Partner

Linn

Linn Østerhus

Kandidatrådgiver/ Partner

Mona-Hauglid-Foto

Nora Holst

Rekrutteringsrådgiver/Partner

Kari

Kari Furre

Rekrutteringsrådgiver