For ansatte

Denne siden er for deg som er ansatt hos Aksess bemanning. Som medarbeider hos oss ønsker vi at du opplever å bli godt ivaretatt. Vi følger våre medarbeidere tett, slik at vi kan bidra til at du opplever mestring og utvikling i jobben.

Lønnskalender:

Lønn utbetales den 9. hver måned.